Do jakich celów służy osadnik gnilny?

Właściwy dobór oczyszczalni nieczystości jest uwarunkowany m.in. od liczby odbiorców. Trzeba przyjąć, że ilość ścieków pojedynczego człowieka, zatem stałego domownika, będzie wynosić ok.

150 litrów na dobę.

biuro

Autor: Maryland GovPics
Źródło: http://www.flickr.com
Proces wstępnego oczyszczalnia nieczystości ma miejsce wtedy, kiedy zapewnione zostaną 3 dobowe tzw. przetrzymywania ścieków wewnątrz osadnika wstępnego, zatem osadnika gnilnego. Posiadając wspomniane dane, moglibyśmy przeliczyć pojemność tego typu gnilnego osadnika. Zaleca się wykorzystywanie osadników 2 lub 3 komorowych o większych zasobnikach. W domowych oczyszczalniach ścieków, które posiadają taki osadnik wstępny występuje znacznie lepsza separacja tłuszczy i frakcji stałych. Jeśli taki przedsiębiorca przewiduje zwiększenie bieżącej ilości domowników, którzy stosują takiej oczyszczalni ścieków bądź wystąpiła konieczność montażu dodatkowego osadnika, to trzeba przy pierwszym montażu pozostawić przestrzeń na ewentualny kolejny zbiornik.
kowalstwo artystyczne
Istnieją 3 zasady przy montażu osadników wstępnych w jednej oczyszczalni. Trzeba większy osadnik montować jako pierwszy. Poza tym należy także instalować jeden osadnik za drugim, a nie obok siebie. W żadnym przypadku nie wolno montować więcej niż dwa osadniki wstępne. W wypadku budowy domowej oczyszczalni nieczystości dla budynków innych niż dom mieszkalny, powinno się wykorzystywać terminu RLM, czyli Równoważnej Liczby Mieszkańców. RLM jest swoistym przelicznikiem każdej liczby innego typu odbiorców na teoretyczną ogólną liczbę mieszkańców stałych. Za takiego uważa się mieszkańca stałego, który w konkretnym mieszkaniu przebywa, je i śpi.

Istnieje też system drenów rozsączających umieszczonych pod powierzchnią ziemi. Zadaniem tego typu drenażu jest jak najbardziej równomierne wdrażanie do systemu początkowo już oczyszczonych ścieków wydostających się z osadnika gnilnego.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather